skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern
Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Alle har rett til sikker skolevei!

Vi ønsker trygge skoleveier for barna våre. Dessverre er ikke det en selvfølge for alle.

Bydel Ullern setter nå ned en arbeidsgruppe som skal sjekke status og foreslå kortsiktige og mer langsiktige tiltak for bedre og sikrere skoleveier. I den forbindelse ønsker vi innspill fra foreldreutvalg og skoleledelse ved barne- og ungdomsskolene våre samt fra dere som bor i bydelen.

Eksempler på innspill til gruppa kan være bedre skilting, merking, lys, fortau. Det kan også være at du kjenner til en sti som i dag er utilgjengelig for folk flest. Send oss et tips om den også.

Vi ønsker å sette i gang med utbedringstiltak så raskt som mulig. Alle tiltak som kommer inn må vurderes sammen med våre samarbeidspartnere, politi og kommunens etater.

Vi venter på dine innspill om bedre og sikrere fortau og stier for barna våre. Det er ikke noe å vente med! Send tips til carl.pedersen@forsvarsbygg.no eller tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

 

Carl Oscar Pedersen (H), leder av bydelsutvalget i Ullern

P.S Møt politikerne i Bydel Ullern under åpen halvtime. Neste møte er 21.6. I høst er BU-møtene 13.9, 18.10, 15.11 og 20.12.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix