skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern
Driftsleder på Smestad gjenbruksstasjon Knut Børing (t.v.), Simon Gebreamlak og Jamal Eldin Ettgani på arbeidstrening og språklærer fra YNO Gunnar Skjetne.

Blir en del av samfunnet ved å delta

Jobb er viktig for tilhørighet i samfunnet. NAV Ullern har mål om å få to av tre flyktninger ut i jobb eller utdanning dette året.

Jamal Eldin Ettgani Ali fra Sudan og Simon Gebreamlak fra Eritrea, har vært på arbeidstrening på Smestad gjenbruksstasjonen siden september og oktober i fjor. De er med i et samarbeidsprosjekt mellom de fire vestlige bydelene (NAV Ullern, Frogner, Vestre Aker og Nordre Aker) samt Renovasjonsetaten (REN), som kombinerer arbeid med yrkesrettet språktrening.

Jeg trives veldig godt. Det er hyggelige kolleger her, sier Jamal.

Lære gjennom praksis

Han kom til Norge i 2015. Simon to år tidligere. Begge har deltatt i introduksjonsprogram* for flyktninger i Ullern. De snakker godt norsk og den raske progresjonen mener de skyldes at de daglig er i et norskspråklig arbeidsmiljø.

Simon Gebreamlak (t.v.) og Jamal Eldin Ettgani er på arbeidstrening på Smestad gjenbruksstasjon.

150.000 biler var innom Smestad gjenbruksstasjon i 2017. Jamal og Simon tar imot folk og veileder hvor avfallet skal kastes. Det skilles mellom 40 ulike typer avfall, og det gjelder å holde styr på hvilket avfall som skal hvor og ikke minst fagterminologien. Her kommer språklærer Gunnar Skjetne inn i bildet. Gunnar mener kunnskap om språk ved å oppleve ting i dagliglivet, sitter mye bedre enn om du «bare» får den på skolebenken.

2  av 3 i jobb eller utdanning

Rundt 90 personer deltar i NAV Ullerns introduksjonsprogrammet hvert år. Av de som var ferdige med det toårige programmet i 2016, var få i jobb eller utdanning. Det har endret seg drastisk. I år er målet at to av tre flyktninger skal være i jobb eller utdanning.

Terje Rolén som jobber med arbeid og inkludering hos NAV Ullern, opplever at flere arbeidsgivere ønsker å ta samfunnsansvar. En av dem er driftsleder Knut Børing på Smestad gjenbruksstasjon. Knut sier det er viktig å bidra til at de som kommer til Norge får arbeidstrening og kommer inn i samfunnet.

Det har vi alle et ansvar for, og vi i Oslo kommune må gå foran med godt eksempel. De vi tar inn får erfaring fra arbeidslivet og mye praktisk språktrening, både med kunder og kolleger.

*Introduksjonsprogram: Bosatte flyktninger lærer norsk og få kunnskap om det norske samfunnet.