skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern
Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Hva er viktig for deg?

6. juni markerte vi Hva er viktig for deg?- dagen. 130 kommuner og 55.000 helseansatte deltok – også vi i Bydel Ullern.

På selve dagen bar vi jakkemerket med påskriften Hva er viktig for deg?

Ved å stille spørsmålet flyttes oppmerksomhet fra sykdom til å se hele mennesket. Hvordan vi har det i hverdagen påvirker så mangt. Hvilke utfordringer vi har i livet virker inn på hvor motiverte vi er for opptrening etter skade, teste ut nye hjelpemidler eller bli med på kurs for pårørende til personer med nedsatt kognitiv funksjon. Ved å få vite hva som er viktig for deg, blir vi bedre kjent med deg og dine behov. Da er det lettere for oss å hjelpe deg.

Derfor spør vi hver dag hva som er viktig for deg som har barn i barnehage, har bruk for hjemmetjenester eller har mistet jobben og kommer på NAV. Vi har erfart at det gir det beste utgangspunktet for å finne de mest effektive og riktige løsningene for deg og dine. Det vi kan gjøre noe med, gjør vi noe med!

Send meg gjerne en e-post og fortell om en gang du ble spurt om hva som er viktig for deg, eller en gang du gjerne skulle fått spørsmålet: marie.joten@bun.oslo.kommune.no