skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern
Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

På nett for å utvikle tjenester

2018 er godt i gang, og vi står overfor mange spennende oppgaver. En av dem er å gjøre tjenester og tilbud bedre og lettere tilgjengelig for innbyggerne i Ullern.

Vi er kommet et godt stykke på vei i hjemmetjenesten. Der skal vi fortsette å satse på velferdsteknologi i hjemmet. Hittil har det vært elektroniske medisindispensere, GPS og digitalt tilsyn. Det neste som er på trappene er muligheten for å kommunisere med hjemmetjenesten via nettsiden til helsenorge.no.  Her vil bruker og pårørende få mulighet til å sende og motta meldinger, avtale besøk og få varsler om utført hjemmebesøk.

Det skjer spennende ting i andre avdelinger også. Helsestasjonen utvikler chatbot- hvor mødre og fedre få svar på det de lurer på via helsestasjonens nettside. Psykisk helse tilbyr nettbasert selvhjelp. Har dere innspill eller spørsmål om digital utvikling, ta gjerne kontakt. Vi utvikler ikke nye løsninger uten at de det gjelder er involvert.

Medvirkning er et stikkord i andre sammenhenger også. Vi vil arrangere flere informasjonsmøter, spesielt i saker som gjelder byutvikling. Alle våre møter i politiske råd og utvalg er åpne for publikum. Følg med på Facebook-siden til Bydel Ullern (@BydelUllern) og  www.oslo.kommune.no/bydelullern.

Marie Anbjørg Joten, bydelsdirektør