skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern

Søk på kultur- og idrettsaktiviteter

Frist for å søke kultur- og idrettsmidler er 30. april.

Mer om søkekriterier og søknad på nettsidene til Oslo kommune. Søk etter kultur- og idrettsaktiviteter.

Kontaktperson: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no