skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern
Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Ullern i utvikling

Byutviklingen i Oslo har satt Ullern under betydelig press. Skøyen, Smestad, Montebello, Vækerø og Sollerud/Lilleaker er områder som byrådet i Oslo ønsker å fortette.

Vi forstår at også Ullern må ta sin del av befolkningsveksten, men i følge oppdaterte prognoser er ikke behovet for fortetting så stort lenger. Kanskje er det da lurt å ta en fot i bakken?

Byutvikling må sees i et langsiktig perspektiv. Det vi gjør i dag får konsekvenser hundre år frem i tid. Derfor må byutvikling gjennomføres med kvalitet og god kunnskap om lokale forhold. Vi skylder fremtidige generasjoner det.

For å påvirke utviklingen har bydelens lokalpolitikere, som er høringsinstans i byutviklingssaker, vært svært aktive med å lage alternative planer som er lagt frem for plan- og bygningsetaten, byråd og bystyret. Et godt eksempel er mulighetsstudie for Skøyen.

Vi som lever våre liv her i Ullern må få en hånd på rattet. Det er vi som sitter med lokalekspertisen. Her står politikere fra alle partier skulder ved skulder med innbyggerne, og vi forventer å bli hørt.

Carl Oscar Pedersen (H), leder av bydelsutvalget i Ullern

Carl Oscar Pedersen (H), leder av bydelsutvalget i Ullern

Møt bydelspolitikerne

Politikerne i bydelsutvalget møtes jevnlig for å diskutere viktige saker som angår deg og bydelen. De neste møtene er 12.4, 15.05, 21.06, 04.09, 18.10, 15.11 og 20.12.

Alle politiske møter (rådsmøter, komitemøter og bydelsutvalgets møter) starter med åpen halvtime.

Har du spørsmål, ta kontakt med tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Politikerne i Bydel Ullern

Alle foto: Åsa Maria Mikkelsen.