skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern

Vårprogram for seniorer

Vi har sendt ut program for Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter de kommende månedene.

Du finner også programmet på nettsidene til Oslo kommune: https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/seniorsenter/ullern-kultursenter/

Lurer du på noe, ta kontakt med stian.busat@bun.oslo.kommune.no (Skøyen aktivitetssenter) eller runa.granlund@bun.oslo.kommune.no (Ullern kultursenter).