skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern

Video om visningsleilighet i Skøyen Terrasse 1

Vi har innredet en leilighet med ulike hjelpemidler og velferdsteknologi i Skøyen Terrasse 1.

Her viser vi deg hvordan hjemmet ditt kan bli tilrettelagt slik at du får en best mulig hverdag hjemme.

Det kan være at du har behov for trygghetsalarm, og i visningsleiligheten får du sett hvordan den fungerer. Det kan også være at en medisindispenser kan være nyttig for deg som trenger å ta medisiner til et bestemt klokkeslett.

Ta kontakt med Stian N. Busæt, leder Skøyen aktivitetssenter, stian.busat@bun.oslo.kommune.no/ 905 52 682 eller Katrine Printz Moe, velferdsteknolog, katrine.printz.moe@bun.oslo.kommune.no/ 953 07 268 om du ønsker å få en omvisning i leiligheten. Den er åpen hverdager mellom klokken 14:00 og 16:00.

Vi har også seniorveileder Mari K. Bilben som tilbyr hjemmebesøk til alle eldre. Der informerer hun om bydelens ulike aktivitetstilbud og tjenester. Hun kan kontaktes på seniorveileder@bun.oslo.kommune.no/ 917 41 424.