skip to Main Content
Informasjon fra Bydel Ullern
Byutvikling er tema for møte med velforeningene 23.4. Bydelen vil ha flere møter med samme tema. Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix.

Vil ha flere møter med innbyggerne

Vi er opptatt av å ha god dialog med innbyggerne blant annet ved å arrangere informasjonsmøter. Først ute er møte med velforeningene 23. april.

Tema er bydelens tre mulighetsstudier og byutvikling (https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-ullern/budsjett-dokumenter-og-planer-bydel-ullern/mulighetsstudier-for-byutvikling-i-bydel-ullern-article28502.html)

I kommuneplanen Oslo mot 2030 er området Skøyen og Bestumkilen, samt området Vækerø, Sollerud og Lilleaker, avsatt til utviklingsområde med krav til felles planlegging.

Arkitekt fra tegn_3 vil orientere om mulighetsstudiene, særlig er Sollerud/Lysaker aktuell. I tillegg vil Statens vegvesen orientere om sine planer for E18 gjennom Sollerud og Lysaker.

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48 og begynner klokken 18:00.

Følg med på Facebook

Andre møter i regi av bydelen vil bli annonsert i god tid. Følg med på bydelens Facebook-side @BydelUllern eller nettsidene til Oslo kommune. Sett Bydel Ullern i søk-feltet.

Har du spørsmål, ta kontakt med tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no